Tag: Bệnh do uống nước

Những bệnh do sử dụng nước bị nhiễm khuẩn

Những bệnh do sử dụng nước bị nhiễm khuẩn

Chú trọng công tác xử lý và khử trùng nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các nhà máy nước. Điều này góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa các vi sinh vật xâm nhập vào nguồn