Tag: cách bổ sung nước cho trẻ

Nhu cầu nước đối với trẻ em

Nhu cầu nước đối với trẻ em

Hạn chế cho trẻ uống nước chứa nhiều năng lượng như nước ngọt các loại, nước tăng lực, nước hương trái cây, các thứ nước có chất kích thích như nước chè, cà phê, bia… và các loại nước giải