Tag: cách cung nước cho cơ thể hợp lý

5 chức năng chính của nước đối với cơ thể

5 chức năng chính của nước đối với cơ thể

Chuyển hoá và tham gia các phản ứng trao đổi chất: Nước là dung môi sống của các phản ứng hóa học trong cơ thể. Nước trong tế bào là một môi trường để các chất dinh dưỡng tham gia