Tag: đi tiểu

Những tác hại khi cơ thể thiếu nước

Những tác hại khi cơ thể thiếu nước

Để thận hoạt động bình thường, cần phải cung cấp đủ nước. Thiếu nước sẽ khiến thận phải hoạt động cật lực hơn, lâu dài có thể dẫn đến sỏi thận và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.