Tag: định nghĩa nước đóng chai

Cách lựa chọn nhãn hiệu nước uống đóng chai

Cách lựa chọn nhãn hiệu nước uống đóng chai

Điều này thể hiện sự minh bạch về sản phẩm của đơn vị sản xuất vì tất cả những thông tin được ghi trên nhãn được kiểm soát chặt chẽ của Sở Y tế qua bảng công bố sản phẩm