Tag: giữ sức khỏe

Bài trắc nghiệm xem mình cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể chưa

Bài trắc nghiệm xem mình cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể chưa

Muối cũng là thứ cơ thể cần khi bạn cố gắng bổ sung lượng nước đã mất trong hoặc sau khi luyện tập. Đó là lý do các đồ uống phục vụ thể thao thường giàu muối – một trong