Tag: nước uống đóng chai

Vấn đề nước uống đóng chai không bảo đảm chất lượng ATVSTP

Vấn đề nước uống đóng chai không bảo đảm chất lượng ATVSTP

Việc tổng thanh tra ngành nghề sản xuất kinh doanh này là cần thiết, vừa ổn định được ngành nghề kinh doanh này vừa loại bỏ cho ngưới tiêu dùng nguy cơ bệnh tật về lâu dài hoặc cấp tính