Tag: sử dụng nước thế nào cho đúng

Cách sử dụng nước thông minh nhất

Cách sử dụng nước thông minh nhất

Không nên uống quá nhiều nước. Nếu uống quá nhiều nước, bạn sẽ phải đi tiểu rất nhiều lần, gây áp lực lớn cho thận. Uống quá nhiều nước trong và ngay sau bữa ăn sẽ làm pha loãng và